Znojmo bez hazardu

Přinášíme Vám nejčastější argumenty hazardní lobby a hazardu nakloněným zastupitelů měst, které vyvracíme našimi protiargumenty.  

Přináší hazard peníze do městské kasy?

„Herny s automaty ročně přinesou do městské kasy Znojma necelých 20 miliónů Kč. Pokud zrušíte herny, rozpočet města nemůže počítat s těmito penězi. Přitom se z nich staví parky a financuje sport pro mládež. Herny je lepší nechat, abychom na tyto věci ve Znojmě měli.“

Rozpočet města Znojma na letošní rok je 923 milionů korun. V tomto rozpočtu se prostředky na financování sportu pro mladé nebo zvelebení parků najdou nebo je něco špatně. Prezentovat hazard jako nutného mecenáše života města je nesmysl. Hazard znojemskou společnost primárně částečně devastuje, ne jí pomáhá. Roční příjem města Znojma z hazardu je 18 milionů korun, což představuje jen zhruba 2 % celého rozpočtu. Jak se bez těchto peněz obejít? Například prací na protikorupčních opatřeních, aby se peníze z rozpočtu neroztékaly někam, kam nemají. Věřte, že 20 mil. korun ročně lze získat jinde, než z heren a automatů.

Obecný vzorec také počítá s tím, že občané města v automatech utopí 20násobek peněz, které z hazardu doputují do městské kasy. Aby tedy Znojmo dostalo z hazardu do kasy 20 mil. Kč, občané ve Znojmě musí v hernách utopit 400 milionů Kč. Tato suma místo utopení v hernách mohla být z části utracena u místních obchodníků a v místních obchodech, což by ekonomiku našeho města popohnalo kupředu.  Neveříte, že občané Znojma ročně vloží do automatů 400 milionů Kč? Pak vězte, že občané celé ČR za rok 2012 do automatů vložili 113 miliard korun.

Vznikly by po zákazu černé herny?

„Při zrušení heren s automaty se ve Znojmě hazard přesune do černých heren v soukromých prostorách. Policie tam nebude mít přístup, hazard nebude pod kontrolou. Proto je dobré mít herny na ulici. Odhalování černých heren by také stálo moc peněz.“

Města nebo městské části, ve kterých zastupitelé aplikovali nejsilnější nástroj proti hernám, nulovou tolerenci, nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec nebo v kusových množstvích. Herna není lahev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA. Herna je prostor, má dveře, automaty jsou těžké, špatně přenosné, musí tam docházet větší množství lidí, černá herna je proto odhalitelná. Policii bude stát odhalení a zavření případné protizákonné černé herny méně peněz, než kolik musí nyní vynakládat na denní řešení přestupků a trestných činů, které jsou ve Znojmě napevno spjaté s legální sítí heren. Ve Znojmě jsme o frekvenci trestné činnosti spojené s hernami velmi dobře informováni. Vzpomeňme na nedávné pobodání u Dukly.

Počítejte také s tím, že reálná statistika o počtu trestných činů spojených s hernami je naprosto podhodnocená, sítě heren neoznamují většinu trestných činů spáchaných na půdě svých prostor, aby se neznelíbily vedení města a nepůsobily problémy. K trestným činům proto nevolají policii, nehlásí je a řeší si je po vlastní ose. Je potřeba si také uvědomit, že pro finančně neomezenou hazardní lobby je vytvoření černé herny s automaty záležitost jednoho dne. Mohou tak činit z důvodu, aby na černou hernu potom mohli poukázat a uvést jí jako důvod pro nerušení legálních heren, vlastního byznysu. Mějte na paměti, že válka lobby za udržení heren na ulicích je vedena naprosto všemi způsoby.

K problematice černých heren by se také měla vyjádřit Policie ČR, která je případně má vypátrávat a rušit.

„Policie ČR nemá vážnou obavu ze vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat trestněprávními prostředky,“ uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová. 

Způsobí zákaz heren nezaměstnanost?

„Při rušení heren na ulicích Znojma přijdou o práci lidé, kteří v nich pracují. Navýší se celková nezaměstnanost ve Znojmě a to je špatně. Lepší by proto bylo herny zachovat.“

Pravdou je naprostý opak. Jedná se o typický argument hazardní lobby, který má zapůsobit na city, protože přeci nikdo nemá právo rušit zavedená pracovní místa. Hustá síť heren a počet gamblerů ve Znojmě je ale zodpovědná za část nezaměstnanosti v našem městě. Závislost na hazardu, která je srovnatelná se závislostí na pervitinu, již na Znojemsku přivedla k bankrotu množství živnostníků nebo malých firem, jejichž šéfové prohráli veškeré firemní peníze a lidi museli propustit. S penězi na účtu firmy, která zaměstnává lidi a tvoří pracovní místa, si každý z tisíce VLT strojů ve Znojmě smlsne za jeden večer. Zrušení heren a VLT strojů na území města povede k pozvolnému zlepšení situace v oblasti nezaměstnanosti.

Po zavřených hernách nezůstane díra do země. Prostory se obsadí jinými, pro Znojmáky daleko prospěšnějšími provozovnami, které budou zaměstnávat stejný, ne-li vyšší počet lidí. Provoz průměrné herny ve Znojmě totiž zajišťuje jedna osoba na místě, restauraci již komplet jedna osoba neobslouží (v případě restaurace jde minimálně o jednoho kuchaře, jednoho číšníka, atd.).

Přesvědčili jsme vás? Pomozte zakázat hazard ve Znojmě.

Stáhnout podpisový arch

Jak nám doručit podpisový arch?
Odnesením či zasláním poštou na naše podpisová místa:
Kino Svět Znojmo (Kavárna Žlutá ponorka), Havlíčkova 7, 669 02
Café & Bar Amanita Pražská 19, Znojmo, 66902
TATOO studio VEKA, Kollárova 7, 669 02